home

contact  login
zoeken
  • Home

Welkom op de officiŽle website van de gemeente Herk-de-Stad

27 MAY

Zoals elk jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Financiën, Controle Personenbelastingen, zitdagen in Herk-de-Stad om te helpen bij het invullen van de belastingbrieven. De zitdagen vinden plaats op dinsdag 31 mei en donderdag 16 juni, telkens ...

 
19 MAY

Conform art. 2.2.14.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Projectzone Daelersveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke ...

 
17 MAY

Zondag vond rond sportcentrum Herkules Herk Loopt ten voordele van Kom op tegen Kanker plaats. De uitslagen kan je hieronder downloaden.

 
05 APR

De officiële opening van de nieuwe speeltuin in het Olmenhof, die normaal zou doorgaan op vrijdag 27 mei, wordt eventjes uitgesteld door onvoorziene omstandigheden, waaronder het slechte weer. De nieuwe speeltoestellen staan intussen in de speeltuin, ...

 
mozaik