home

contact  login
zoeken
  • Home

Op de Nationale feestdag op donderdag 21 juli zijn alle gemeentediensten gesloten. Op vrijdag 22 juli wordt er wel normaal gewerkt. 

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 procent. De zoneraad keurde hiervoor een ...

Nog tot 3 september kan je je taxussnoeisel gratis afleveren in je recyclagepark. Uit het snoeisel wordt vervolgens de baccatine gehaald, een grondstof die gebruikt wordt voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Herk-de-Stad en Limburg.net ...

Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase start op 18 juli 2016 en loopt tot (voorlopig) donderdagochtend 21 juli 2016. Daarom is ...

maandag 15 augustus, inschrijven van 8 tot 10.30 uur in sporthal Schulen

De dienst Sport en Mountainbikeclub ‘Palmzondag’ organiseren op maandag 15 augustus voor de zestiende keer een Toerrit doorheen de Herker- en Demervallei.

De regio ...

Conform art. 2.2.14.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Blijkbaan, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig ...

Elke winter krijgt één op de tien mensen griep. Dat lijkt misschien niet veel, maar bij risicopersonen, zoals 65+’ers, zwangere vrouwen, diabetespatiënten en chronisch zieken, kan griep ernstige gevolgen hebben. Meer nog, elk jaar sterven er ...

mozaik