home

contact  login
zoeken
zoeken

Stemmen voor Europese verkiezingen als niet-Belg 

Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar wel die van een EU-lidstaat en wil je stemmen bij de Europese verkiezingen op 26 mei 2019? Wie in Herk-de-Stad woont, moet zich daarvoor ten laatste op 28 februari 2019 inschrijven als kiezer bij de stad.

Heb je al eens gestemd bij Europese verkiezingen in Belgïe, dan hoef je niet opnieuw in te schrijven. Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :

De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
Minstens 18 jaar oud zijn ;
Over stemrecht beschikken ;
Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Om je te registeren om deel te nemen aan de verkiezingen moet je het formulier invullen dat je kan vinden op www.verkiezingen.fgov.be of ook verkrijgbaar is op de dienst Burgerzaken. Van zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, ben je wettelijk verplicht om op 26 mei te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.