home

contact  login
zoeken
zoeken

Gezocht: gemachtigde opzichters 

De provincie Limburg organiseert in 2018 voor de 9de keer een opleiding tot gemachtigd opzichter. Wil jij je graag inzetten om, binnen jouw gemeente, de veiligheid van groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen met een beperking in het verkeer te bewaken, vooral bij het oversteken van de straat? Schrijf je dan zeker in!

Wat is een gemachtigd opzichter?

De voornaamste taak van een gemachtigd opzichter is het verkeer stilleggen om zo het oversteken van groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen met een handicap die zich te voet verplaatsen, veilig te laten gebeuren.

Gemachtigd opzichters mogen het verkeer niet regelen! Ze mogen enkel aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers en het verkeer stilleggen.

Om als gemachtigd opzichter op te treden moet je minimum 18 jaar zijn. De burgemeester van de gemeente waar je optreedt, stelt je officieel aan nadat je een theoretische én praktische opleiding gevolgd hebt. Ervaren deskundigen van de politie geven deze opleiding.

Een gemachtigd opzichter herken je aan de driekleurenarmband (om de linkerarm) met de naam van de gemeente waar ze hun taak uitoefenen en aan het C3-stopbordje waarmee ze het verkeer stilleggen. Meestal dragen ze ook een veiligheidsvestje zodat ze altijd goed zichtbaar zijn.

Hoe verloopt de opleiding?

Theoretische opleiding

In samenwerking met de politieschool, het PLOT, organiseert het provinciebestuur een theoretische opleiding die ongeveer drie uur duurt. Je komt er alles te weten over de plaats van de voetganger op en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.

We organiseren het theoretische gedeelte eind februari/begin maart 2018 op verschillende locaties in Limburg. De exacte data en plaatsen vind je in deze folder.

Praktische opleiding

Na de theoretische opleiding geeft de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer. Hier gaat het vooral over hoe je als toekomstig gemachtigd opzichter moet handelen als je aanwijzingen geeft aan weggebruikers of het verkeer stillegt, en over de juiste inschatting van het verkeer in de praktijk.

We organiseren het praktijkgedeelte in de 2de helft van maart 2018.

Na de praktijkopleiding krijg je van de burgemeester jouw machtiging om op te treden als gemachtigd opzichter. Omdat je de provinciale opleiding volgde, mag je met jouw machtiging en armband ook sporadisch optreden in andere Limburgse gemeenten! Daarnaast krijg je van het provinciebestuur een volledige uitrusting (reflecterend veiligheidsvestje, C3-stopbordje en driekleurenarmband).

Deelname aan de opleiding, alsook de machtiging en de uitrusting zijn volledig GRATIS!

Geïnteresseerd? Stel je kandidaat en word gemachtigd opzichter!

Inschrijven kan tot en met 26 januari 2018 via www.limburg.be/gemachtigdopzichter

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg op het telefoonnummer 011 23 83 40 of via e-mail mobiliteit@limburg.be

Foto: Hans Put