UPDATE 16/10: Nieuwe maatregelen in de strijd tegen corona 

Het overlegcomité kwam vanavond naar buiten met een aantal zeer ingrijpende maatregelen. Het alertniveau voor elke provincie is vastgesteld op niveau 4 (het hoogste niveau), aan de barometer wordt intussen wel nog gewerkt.

Een overzicht van de beslissingen:

➡ Nauwe contacten (knuffelcontact) worden beperkt tot 1 persoon (per individu) van buiten het huishouden. Je mag per huishouden in totaal vier personen thuis uitnodigen met voldoende afstand. Dit moeten gedurende twee weken dezelfde vier personen zijn.

➡ Telewerk wordt de regel, zeker voor de activiteiten die dit toelaten. Daar waar dit niet kan, moet alles in het werk gesteld worden om het werk in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen.

➡ Café’s en restaurant gaan dicht voor een periode van één maand. Deze maatregelen wordt na 14 dagen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Er komt een degelijk steunpakket voor deze sector om die periode te kunnen overbruggen.

➡ Afhalen in restaurants kan tot maximaal 22 uur. Nachtwinkels sluiten om 22 uur. De verkoop van alcohol (eender waar) stopt om 20 uur.

➡ Koffietafels kunnen nog max. voor 40 personen.

➡ Er komt een nachtklok van 24u tot 5u om thuisfeestjes te ontmoedigen. Uiteraard kunnen dringende verplaatsingen wel nog (werk, medisch,…).

➡ Cultuur/sport/events: alle activiteiten die onder protocols vallen kunnen deze week zoals gepland doorgaan. Vrijdag worden de protocols afgestemd op de nieuwe maatregelen. Activiteiten waar er geen protocol voor is: max. 40 personen toegelaten.

➡ Voedingsmarkten en kleine kermissen kunnen doorgaan met max. 200 personen. Dat betekent dat de kermis in Schulen dit weekend gewoon kan doorgaan. Aan de bezoekers wordt gevraagd de coronamaatregelen (eenrichtingsverkeer, mondmaskers, ontsmetten van handen, social distancing) te respecteren.

➡ Rommelmarkten, boekenmarkten (en aanverwanten), kerstmarkten, winterdorpen,… zijn niet toegestaan.

Nieuwe maatregelen in de sportwereld 

In de sportwereld in Vlaanderen geldt vanaf woensdag 13 oktober code oranje. Dat betekent dat alle indoorsporten waar er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, verboden zijn voor iedereen boven 12 jaar.

Daardoor gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:

  • Alle indoorsporten waarbij de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, zijn verboden. Het gaat om onder meer basketbal, volleybal, handbal, zaalvoetbal en gevechtsporten. Sporten waarbij de afstand van anderhalve meter wel gerespecteerd kan worden zoals het enkelspel in tennis, badminton, fitness of tafeltennis kunnen nog wel.
  • Ook indoor recreatief dubbelspel tennis en padel kan blijven doorgaan mits 1,5m afstand steeds gegarandeerd wordt:
    • Deze 1,5m afstand moet ook tijdens de balwisselingen steeds nageleefd worden. Een inbreuk op deze regel moet ten allen tijde vermeden worden.
    • Vermijd kantwissels en zet de spelersbanken 1,5m uit elkaar.
  • Douches en kleedkamers blijven verplicht gesloten, behalve in zwembaden. Dat geldt ook voor de outdoorsporten.
  • Kantines mogen voorlopig openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels als in de horeca volgen. Dat betekent dat mensen enkel mogen zitten, dat er maximum 4 personen aan een tafel mogen zitten en dat ook hier de afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd wordt. 

Strenge regels voor jeugdwerk 

Ook voor het jeugdwerk gelden er vanaf woensdag 14 oktober strengere maatregelen in de strijd tegen corona. Code oranje is dan van kracht.

Wat betekent dit concreet?

Groepen met leden ouder dan 12 jaar mogen maximum met 20 in plaats van 50 jongeren activiteiten organiseren, als ze binnen plaatsvinden. Buiten mogen tieners ouder dan 12 nog met 50 leden samenkomen. Voor kinderen onder de 12 jaar verandert er niets: zij vormen nog steeds bubbels van 50 leden, zowel binnen als buiten, en moeten onderling geen afstand van elkaar houden bij activiteiten.

Voor de groep ouder dan 12 jaar wordt ook de mondmaskerplicht ingevoerd voor binnenactiviteiten.

Weekends en activiteiten met overnachtingen voor 12 tot 18-jarigen kunnen nog doorgaan, maar ook hier zal er binnen in bubbels van 20 gewerkt worden met mondmaskers. Overnachtingen binnen moeten met voldoende afstand tussen de bedden of slaapmatjes, en ruimtes moeten goede verlucht worden.

Algemeen krijgt het jeugdwerk de raad om activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren. Leidingweekends, waar de aanwezigen ouder zijn dan 18 jaar, en leefweken voor jongeren vanaf 12 jaar mogen niet doorgaan.

Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden.

Aanwezigheidsformulier gasten horeca beschikbaar  

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en kennissen beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staan op nummer één! De horecazaken kunnen het formulier downloaden en printen via onderstaande link. Zo kunnen ze vanaf vandaag de gegevens van hun klanten bewaren. Wat gaat er gebeuren met je gegevens? We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. De gegevens worden in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt. De horecazaken houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval worden je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie gebruikt. https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-een

Zorg voor jezelf en je emoties 

Bericht van 23 april 2020

Sinds de COVID-19 crisis hebben meer en meer burgers én hulpverleners nood aan welzijns- of psychosociale ondersteuning. Waar kan je terecht:

Voor niet-dringende hulpverlening

welzijnsgerichte noden – OCMW Herk-de-Stad 013/78 09 40 of CAW Limburg 0800 13 500

psychische klachten - GGZ Meldpunt ELZ Herkenrode 011/27 42 98

Voor crisissituaties

Bel Crisismeldpunt -18j 089/70 03 70 of het Mobiel crisisteam Zuid 011 69 33 80

Bel PAAZ Jessa Ziekenhuis Hasselt - 011 33 95 00 of PAAZ Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder 011 71 57 00

Bel psychiatrisch ziekenhuis ASSTER Sint-Truiden 011 71 57 00 of psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest 013 38 05 11

Voor levensbedreigende situaties

Bel 112

Infolijn 1712

1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis ziet hulplijn 1712 een toename van het aantal oproepen over familiaal geweld (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmis(be)handeling,…)

Uitgebreide openingsuren: hulplijn 1712 is 50% meer bereikbaar in vergelijking met vorige maand.

Telefoon: maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Chat: maandag tot donderdag van 13u tot 20u.

 

Een uitgebreider overzicht vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/