home

contact  login
zoeken
zoeken
 • Home
 •  » Coronavirus

Download nu de corona-app 

CoronAlert, de applicatie voor de smartphone die een seintje geeft, wanneer je dicht in de buurt bent geweest van iemand die corona had, of intussen blijkt te hebben, is voor iedereen beschikbaar. Je kan de app vanaf downloaden in de App Store of via Google Play.

Om samen corona te verslaan, moeten we sneller weten wie besmet is. Enkel zo kunnen we de verspreiding stoppen. Misschien ben je drager van het virus, omdat je in nauw contact kwam met iemand die het virus heeft. Dan willen we je snel kunnen verwittigen om jezelf en de anderen te beschermen.

De app helpt ons om elkaar te beschermen en de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen. Coronalert maakt gebruik van technologie om de contactopsporing in België te versnellen.

Als je de app gebruikt, kun je:

 • te weten komen of je nauw contact hebt gehad met een andere Coronalert-gebruiker die positief testte op het coronavirus, zonder dat je weet wie het is;
 • anoniem je nauwe contacten waarschuwen wanneer je zelf positief zou testen op het coronavirus;
 • samen zorgen voor een snellere contactopsporing;
 • helpen om de verspreiding van het virus te stoppen.

Meer info krijg je op https://coronalert.be/nl/.

 

Nieuwe regels voor seizoensarbeiders in de strijd tegen het coronavirus 

Seizoenarbeiders afkomstig uit oranje of rode zones moeten zich bij aankomst in de provincie Limburg meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan. Van seizoenarbeiders afkomstig uit groene zones wordt bij aankomst de temperatuur gemeten en moet men bij verhoogde temperatuur een arts raadplegen. Ook moeten werkgevers dagelijks de temperatuur meten van hun seizoenarbeiders, deze bijhouden en bij verhoogde temperatuur of ziekteverschijnselen meteen een arts raadplegen. Dat heeft Michel Carlier, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg, vandaag beslist. Het politiebesluit dat deze maatregelen oplegt wordt vandaag uitgevaardigd. Ook de  gouverneur van Vlaamse-Brabant vaardigt vandaag een gelijkaardig besluit uit.

De fruitplukkers die elke zomer naar de regio Haspengouw trekken zijn een gekend fenomeen in onze provincie. De komst van deze extra werkkrachten is belangrijk voor de fruittelers, die op hen rekenen om de oogst binnen te halen. Het gaat volgens cijfers van de provinciale dienst Landbouw om meer dan 10.000 personen per jaar in Zuid-Limburg alleen.

Om een vlotte en veilige oogst te garanderen is een provinciale aanpak, bovenop de bestaande protocollen, dan ook aangewezen.

Daarom heeft Michel Carlier, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg, beslist om volgende regels uit te vaardigen voor het grondgebied van de provincie:

 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Limburg als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Limburg als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.
 • De werkgevers in de provincie Limburg worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.
 • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Limburg tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in die groep bij iemand  een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Deze regels treden vanaf vandaag in werking en dit tot en met 31 augustus 2020.

De lokale en federale politie zullen toezien op de naleving ervan. Overtredingen kunnen bestraft worden met een boete en/of gevangenisstraf.

 

Aanwezigheidsformulier gasten horeca beschikbaar  

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en kennissen beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staan op nummer één! De horecazaken kunnen het formulier downloaden en printen via onderstaande link. Zo kunnen ze vanaf vandaag de gegevens van hun klanten bewaren. Wat gaat er gebeuren met je gegevens? We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. De gegevens worden in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt. De horecazaken houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval worden je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie gebruikt. https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-een

Zorg voor jezelf en je emoties 

Bericht van 23 april 2020

Sinds de COVID-19 crisis hebben meer en meer burgers én hulpverleners nood aan welzijns- of psychosociale ondersteuning. Waar kan je terecht:

Voor niet-dringende hulpverlening

welzijnsgerichte noden – OCMW Herk-de-Stad 013/78 09 40 of CAW Limburg 0800 13 500

psychische klachten - GGZ Meldpunt ELZ Herkenrode 011/27 42 98

Voor crisissituaties

Bel Crisismeldpunt -18j 089/70 03 70 of het Mobiel crisisteam Zuid 011 69 33 80

Bel PAAZ Jessa Ziekenhuis Hasselt - 011 33 95 00 of PAAZ Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder 011 71 57 00

Bel psychiatrisch ziekenhuis ASSTER Sint-Truiden 011 71 57 00 of psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest 013 38 05 11

Voor levensbedreigende situaties

Bel 112

Infolijn 1712

1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis ziet hulplijn 1712 een toename van het aantal oproepen over familiaal geweld (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmis(be)handeling,…)

Uitgebreide openingsuren: hulplijn 1712 is 50% meer bereikbaar in vergelijking met vorige maand.

Telefoon: maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Chat: maandag tot donderdag van 13u tot 20u.

 

Een uitgebreider overzicht vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming 

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Rode zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of “niet-essentiële” verplaatsingen. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisico-contacten”, wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten.

Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.

Er is geen reisverbod naar deze zones. Controleer vóór je vertrek het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse.

Reizigers die toch terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.

Voor deze zones gelden geen reisbeperkingen, maar blijft het belangrijk dat u het reisadvies leest vóór u naar uw bestemming vertrekt. Volg tijdens uw verblijf ook steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?

Wanneer u terugkeert uit een groene zone hoeft u geen bijkomende voorzorgen te nemen bij terugkeer. U respecteert steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers. In deze landen zijn er geen belangrijke uitbraken van het covid-19 virus en is het risico op besmetting (heel) erg laag.

Keert u terug uit een oranje zone, dan wordt u gevraagd contact op te nemen met uw huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.

Keert u terug uit een rode zone: Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de zelfisolatie.

Wie met het vliegtuig terugkeert uit een rode zone, moet vóór zijn of haar vertrek een Passenger Locater Form invullen en overhandigen aan de vliegtuigmaatschappij.

Wie terugkeert met een ander vervoersmiddel zoals de auto, de trein of een bus, is verplicht om binnen de 12 uur na aankomst in ons land het onderstaand formulier in te vullen en door te mailen aan PLFBelgium@health.fgov.be.

Dit formulier kan je ook digitaal invullen via https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Het formulier wordt gebruikt voor de contactopvolging.

Contacteer uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis zodat een test kan worden uitgevoerd

Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone is dit een wettelijke verplichting.

Wat gebeurt er als ik getest word na mijn terugkeer?

Uw huisarts zal u en uw medereizigers testen op het covid-19 virus. Blijf in afwachting van uw afspraak met de huisarts thuis in quarantaine.

Indien u negatief test op het covid-19 virus, blijft u thuis in quarantaine. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test, en negen dagen na uw terugkeer, volgt een tweede test. Is deze test ook negatief, dan hoeft u niet langer in quarantaine te blijven. Is de test positief, volg dan de instructies van uw huisarts en blijf in zelfisolatie.

Indien u positief test op het covid-19 virus bij de eerste test, blijf dan minstens 7 dagen in zelfisolatie en volg de instructies van uw huisarts die uw gezondheid verder zal opvolgen. De contactopvolgers zullen u contacteren om al uw nauwe contacten in kaart te brengen en verder op te volgen.

Moet ik tijdens de quarantaine of zelfisolatie bijkomende vakantiedagen nemen?

Uw huisarts zal u een “quarantaine attest” geven. Daarmee kan u aan uw werkgever bewijzen dat u in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan maar u mag zich niet verplaatsen naar uw werkplek.

Als u niet kan telewerken, kan u een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie?

Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer vanaf uw terugkeer in België.

De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra u in België aankomt na uw reis.

Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat u binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit kan uw privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als u positief test, worden alle huisgenoten als nauwe contacten beschouwd.

Tijdens uw quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in het zelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m.

Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken.

Voor de huisgenoten die samen met u op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing.

Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren. (bvb. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit).

Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens uw quarantaine of zelfisolatie.

Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.

Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en u moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:

Bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen;

Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen;

Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.

Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.

Nieuwe maatregelen Veiligheidsraad tegen corona 

De Nationale Veiligheidsraad kwam vandaag opnieuw samen. Dit zijn de belangrijkste beslissingen:

 • De 6 gouden regels blijven centraal staan: handen wassen, anderhalve meter afstand houden en mondmasker dragen waar die afstand niet bewaard kan worden.
 • De bubbel verdwijnt: iedereen mag maximaal met 5 mensen per maand nauw contact hebben, maar dit aantal moet zoveel mogelijk beperkt worden. Die 5 mensen zijn een individuele keuze, niet langer een keuze per gezin dus. Als je afstand houdt en je komt met niet meer dan tien mensen tegelijk samen (bij voorkeur buiten en kinderen worden niet meegeteld), dan mag je zoveel mensen zien als je wil.
 • Voor privé-evenementen en bijeenkomsten blijft het maximumaantal op 10 personen.
 • Voor professioneel georganiseerde evenementen is er geen limiet op het aantal gasten. De regels van de horeca moeten gevolgd worden. Dansen is nog steeds niet toegelaten.
 • Mondmaskers blijven verplicht binnen in openbare ruimten. Buiten geldt de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober enkel op plaatsen waar de afstand niet bewaard kan worden.
 • De verplichte quarantaine wordt vanaf 1 oktober teruggebracht naar één week.

  Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/