Print this page

Mantelzorgtoelage

Mensen blijven liefst zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving. Dit is echter alleen mogelijk door de dagelijkse inzet en hulp van hun partner, kinderen of andere familieleden. Mantelzorgers investeren heel wat tijd en energie in de thuisverzorging van zorgbehoevenden. Het OCMW kent een mantelzorgtoelage voor hulp aan bejaarden en een mantelzorgtoelage voor personen met een handicap toe.

 

Mantelzorgtoelage voor hulp aan bejaarden

De zorgbehoevende 65-plusser moet een inkomensgarantie voor ouderen (= IGO) ontvangen.


Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger én de zorgbehoevende 65-plusser

 • De mantelzorger en de zorgbehoevende 65-plusser zijn minstens één maand voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Herk-de-Stad en verblijven er ook effectief.
 • De mantelzorger en de zorgbehoevende 65-plusser zijn met elkaar verwant of aanverwant tot en met de vierde graad of wonen op de datum van de aanvraag minstens één maand samen op hetzelfde adres.
 • Echtgenotes of partners hebben nooit recht op een mantelzorgtoelage.

Procedure

De mantelzorger dient bij de sociale dienst van het OCMW een aanvraag voor de mantelzorgtoelage in. Hiervoor moeten volgende documenten bijgebracht worden:

 • uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
 • beslissing van toekenning van een uitkering door de FOD Sociale Zekerheid
 • beslissing van de Federale Pensioendienst in verband met de toekenning van een inkomensgarantie voor ouderen (= IGO).


Het bedrag dat als toelage uitbetaald wordt, is afhankelijk van de groep waarin de zorgbehoevende 65-plusser zich bevindt met een maximum van:

Groep 1: 25 euro per maand

 • de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een integratietegemoetkoming categorie 3
 • de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie 3
 • 12 tot 14 punten (categorie 2 heeft maximum 11 punten)


Groep 2: 40 euro per maand

 • de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een integratietegemoetkoming categorie 4 of 5
 • de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie 4 of 5
 • 15 tot 18 punten.


De toelage wordt trimestrieel uitbetaald door de gemeente.

Mantelzorgtoelage hulp aan personen met een handicap.

Voor wie

Aan inwoners van de gemeente Herk-de-Stad die een inwonende persoon met een handicap verzorgen die omwille van zijn handicap geen arbeid kan verrichten, wordt een toelage toegekend.

Voorwaarden

 • De persoon met een handicap is minstens 21 jaar oud.
 • De zelfredzaamheid is dermate beperkt dat hij of zij volledig afhankelijk is van derden.
 • De persoon met een handicap woont in bij de mantelzorger.
 • De hulpbehoevendheid van de persoon met een handicap moet bewezen worden door een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid, Directie–generaal Personen met een Handicap, waarin de inkomensvervangende tegemoetkoming (66%), de integratietegemoetkoming (IT) vanaf categorie II ( 66%),de hulp van derden wordt toegekend of door een beslissing van deze dienst waarbij de erkenning van een invaliditeit van 80% (vermindering van zelfredzaamheid) wordt vastgesteld, of 50% onderste ledenmaten.

Bedrag

De toelage wordt bepaald als volgt:

 • Voor inwonende gehandicapten die niet in een dagopvangcentrum verblijven en thuis worden opgevangen: 30 euro per maand indien 1 persoon wordt verzorgd, 45 euro indien 2 personen worden verzorgd.
 • Voor inwonende gehandicapten die in een gespecialiseerd centrum verblijven in het systeem van dagopvang: 20 euro per maand
 • Voor inwonende gehandicapten die in een gespecialiseerd centrum verblijven in het systeem van midweekopvang (van maandag tot en met vrijdag) en tijdens het weekend thuis worden opgevangen: 10 euro per maand

Deze bedragen zijn belastingvrij.

De uitbetaling van de toelage gebeurt ten laatste in de maand mei van het volgend kalenderjaar.

Waar aanvragen

Beide toelagen kan je aanvragen bij de sociale dienst.

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat de voorwaarden zijn voldaan. Een maatschappelijk assistent van het OCMW onderzoekt het dossier aan de hand van de officiële beslissing. Het sociaal onderzoek wordt voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die een beslissing neemt.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dokter Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.