home

contact  login
zoeken
zoeken

Echtscheiding 

De wet onderscheidt

  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
  • echtscheiding door onderlinge toestemming

Scheiding van tafel en bed verbreekt de huwelijksband niet, maar de verplichting tot samenwonen valt weg. De scheiding heeft scheiding van goederen tot gevolg.

De echtscheiding heeft gevolg ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep in kracht van gewijsde is gegaan.

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.

Indien het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

De echtscheidingsakte wordt bewaard in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Indien je een afschrift of uittreksel van deze akte nodig hebt, kun je deze aanvragen in de gemeente waar je destijds gehuwd bent.

Digitaal Loket 

Echtscheiding