home

contact  login
zoeken
zoeken

Uittreksel uit het strafregister 

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen

Model art. 595 (model I voor gewoon gebruik)
Dit model  is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model art. 596.2 (model II)
Dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Voor de afgifte van dit document moet de dienst Burgerzaken het advies van de politie vragen. Daardoor krijg je het document bij aanvraag in het gemeentehuis niet dadelijk mee. 

Model art. 596.1 (model I gereglementeerde activiteiten) 
Dit model heb je nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden. Dit model wordt gebruikt voor accijnzen en douanen, bedrijfsrevisoren, beheersmaatschappijen, boekhoudkundige en fiscale beroepen, camping, commerciële activiteiten, consumentenbescherming, dienstplicht, dranken, gewapende weerstand, gewetensbezwaren, goederenvervoer, hoteleigenaars, jacht, kredietinstellingen, militairen, natuur, privé-detective, reisagentschappen, rivierbevrachting, roerende waarden/goederen/eetwaren, spaargelden/kredieten, sport, sportschutters, taxi's, transport over de weg van personen en zaken, uitvindingen, veiligheid, verhuur aan mijnwerkers, verkiezingen, verzekeringswezen, vogels en wapens.

 Procedure
Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

 

kostprijs
Het uittreksel is gratis.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

Uittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie 

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een  vereniging of organisatie.

Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier.  Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden.

Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit :

  • een gereglementeerde activiteit of beroep (zie lijst activiteiten en beroepen);
  • een activiteit waarbij men in contact komt met minderjarigen (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (art. 596, 2 Wetboek van Strafvordering).

Procedure

  • de werkgever, vereniging, organisatie...vult het formulier in en bezorgt het aan de betrokkene;
  • de betrokkene gaat naar de gemeente (of het Centraal Strafregister als de burger geen woon- of verblijfplaats heeft in België) om het uittreksel op te vragen;
  • de gemeente vult het formulier onderaan in, dateert en ondertekent het, en levert het gevraagde uittreksel af aan de burger.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

Strafregister