home

contact  login
zoeken
zoeken

Aangifte adreswijziging 

 Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

Voorwaarden
Je bent effectief verhuisd.
 
Procedure
Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuw adres. Na de inschrijving word je uitgenodigd om je identiteitskaart (PIN-code vereist) te laten aanpassen.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

Verhuis