home

contact  login
zoeken
zoeken

Euthanasie registratie verklaring 

Wilsbeschikking 

Je kan tijdens je leven zelf al bepaalde dingen beslissen zoals wat er moet gebeuren als je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten of als je overleden bent. Je kan laten vastleggen of je akkoord bent met orgaandonatie of net niet. Er is ook de wilsverklaring tot euthanasie, de beslissing wat er moet je lichaam moet gebeuren na je overlijden, volgens welke overtuiging je afscheidsviering moet verlopen en in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn.

Je kan al deze beslissingen laten registreren op de dienst Burgerzaken.

Elk gemeentebestuur in België is verplicht om bij een overlijden na te gaan of de overledene zo'n wilsbeschikking liet vastleggen. Deze laatste wil moet te allen tijde worden gerespecteerd, wat de familie ook zegt. Je kan altijd je keuze herroepen.

Wilsbeschikking