home

contact  login
zoeken
zoeken

Kinderopvang in Herk-de-Stad 

Heel wat ouders doen een beroep op kinderopvang wanneer ze gaan werken, solliciteren of een opleiding volgen.

In Herk-de-Stad zijn er verschillende mogelijkheden om jonge kinderen op te vangen: onthaalouders, kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders,.... De meeste kinderopvanginitiatieven staan onder toezicht van of zijn erkend door Kind en Gezin. Ze bieden kwaliteitsgaranties en kunnen een fiscaal attest afleveren.

Voor de voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakantiedagen van kinderen van het kleuter- en lager onderwijs is er de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ‘De Speeldoos’.

De contactgegevens van de kinderopvanginitiatieven in Herk-de-Stad vind je in deze rubriek.

 HetHHHet Lokaal Overleg Kinder- en Gezinsbeleid (LOKG) geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur advies over onder meer alle aspecten, initiatieven en diensten van het lokaal beleid gericht op kinderen of gezinnen.

kinderopvang