home

contact  login
zoeken
zoeken

Studietoelagen 

Heb ik recht op een studietoelage?

Een studietoelage kan je krijgen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn de nationaliteitsvoorwaarden, de studievoorwaarden en de financiële voorwaarden. Aangezien het stelsel bedoeld is als financiële steun voor gezinnen en studenten die het financieel moeilijk hebben, speelt het inkomen een belangrijke rol, zowel bij het bepalen of de aanvrager in aanmerking komt als bij het berekenen van het toelagebedrag.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De gratis infofolders school- en studietoelagen kan je downloaden op de website  http://www.studietoelagen.be/.

Studietoelagen