home

contact  login
zoeken
zoeken

Kadastraal inkomen 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) heeft diverse taken waaronder het bepalen van het kadastrale inkomen. Dat is een schatting van het huurinkomen dat een pand zou opbrengen. Het KI dient als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing, de belasting op het vastgoed (‘grondlasten’). Het kadastraal inkomen moet normaal elke tien jaar worden geactualiseerd, maar de laatste aanpassing dateert van 1976. Het kadaster wil samen met de gemeente en de vastgoedkantoren de kadastrale inkomens actualiseren en dit met medewerking van Wonen in West-Limburg.

Huisvestiging