home

contact  login
zoeken
zoeken

Levenslang wonen 

Levenslang wonen is een duurzame, lange termijnvisie op wonen en bouwen. Levenslang wonen betekent dat je woning meegroeit met de levensfase waarin je je bevindt. Een jong koppel heeft bijvoorbeeld andere ruimtebehoeftes dan een stel met kinderen of een alleenstaande ouder die slecht te been is. Woonwensen veranderen voortdurend. Noden van mensen verschillen. Dit betekent dat je best op tijd nadenkt over hoe je nu en in de toekomst wil wonen.

Kenmerkend voor de levenslange woning is dat ze toegankelijk, veilig en comfortabel is. Op een grotere schaal gaat het om een divers aanbod aan woningen binnen een bepaalde wijk of buurt.

Voor heel wat mensen komt levenslang wonen neer op het aanpassen van de eigen woning. Anderen zijn sneller geneigd te verhuizen wanneer hun situatie erom vraagt.

In het beste geval denk je al bij de aanvang van je bouwplannen na over hoe je woning makkelijk aan te passen is. Denk aan een grote kamer die eenvoudig op te splitsen is in twee kinderkamers, een wasberging op het gelijkvloers die eenvoudig kan omgevormd worden tot badkamer, voldoende brede deuren (boodschappen, kinderkoets, rolstoel,…). Meer tips vind je in de ontwerpgids meegroeiwonen, bij het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid  of op www.wooneenlevenlang.be.

Soms is het interessant om je verouderde woning aan te passen aan je oude dag. De (steile) trap maakt de slaapkamer moeilijk bereikbaar, in de badkamer zijn hulpmiddelen zoals armbeugels, een inloopdouche, een onderrijdbare wastafel,… welkom. Wanneer je woning zich vlakbij basisvoorzieningen zoals een bakker, een buurtwinkel of goed openbaar vervoer bevindt, kan je langer op een kwaliteitsvolle manier zelfstandig blijven wonen. Je aangepaste woning wordt immers pas echt waardevol in een aangepaste omgeving. Informatie over steunmaatregelen bij het aanpassen van je eigen woning, kan je vinden op de website van Wonen Vlaanderen.  

Huisvestiging