home

contact  login
zoeken
zoeken

Huursubsidie en Huurpremie 

Sociale / betaalbare huisvesting 

Niet iedereen heeft voldoende middelen om op de reguliere woonmarkt een gezonde woning te huren, te kopen of er zelf eentje te bouwen. Toch zijn er zowel op de huur- als op de koopmarkt alternatieven en steunmaatregelen.

Kopen

Wens je een woning of bouwgrond aan te kopen? Onder bepaalde voorwaarden kan de Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een lening van het Vlaams Woningfonds of een sociale lening van een erkende kredietmaatschappij je een duwtje in de rug geven.

Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking om een sociale woning of kavel te kopen van de Kleine Landeigendom, een sociale huisvestingsmaatschappij actief in Herk-de-Stad.

Huren

Soms is huren vanuit je huidige gezinssituatie (alleenstaand,…) een betere optie. In Herk-de-Stad heb je daarvoor verschillende mogelijkheden.

Vaak kom je eerst op een wachtlijst terecht. Ben je kandidaat-huurder en in tussentijd genoodzaakt te huren op de reguliere markt? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de huurprijs via een ‘huurpremie’ bekomen

Verhuis je van een ‘niet-conforme’ naar een ‘conforme’ woning dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een huursubsidie van Wonen-Vlaanderen.

Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon

Sociale Verhuurkantoor voor Herk-de-Stad:

SVK Land van Loon vzw
Tongersesteenweg 42 bus 001
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 89 21 98
e-mail: info@svklandvanloon.be
www.svklandvanloon.be

Sociale Huisvestingsmaatschappij

Je kan een woning huren van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, een sociale huisvestingsmaatschappij actief in West-Limburg. Op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vind je wie in aanmerking komt.

Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden geschikt voor de huisvesting van vijf of meer personen.

OCMW

Ook het OCMW verhuurt enkele woningen en begeleid je bij je zoektocht naar een woning.

Om te weten of je in aanmerking komt voor een sociale woning/lening, kan je contact opnemen met het OCMW.

Hoe kan je je als verhuurder indekken tegen verlies van huurinkomsten?

Onder bepaalde voorwaarden kan je je als verhuurder indekken tegen verlies van huurinkomsten.

Je kan je woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon. Bijkomende voordelen zijn dat eventuele huurdersbetwistingen via het Sociaal Verhuurkantoor geregeld worden, de administratieve rompslomp wegvalt én het huurcontract van minimum negen jaar ook negen jaar zorgeloos verhuren betekent.

Of je kan je aansluiten bij het Vlaams huurgarantiefonds. De regeling heeft tot doel om de verhuurders van woningen aan private huurders te beschermen tegen verlies aan huurinkomsten ingevolge niet betaling van de verschuldigde huur.

Huisvestiging