home

contact  login
zoeken
zoeken

Verwaarlozing van woningen en gebouwen 

De verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de stad moet voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Het opzet is om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren.Een woning of gebouw is verwaarloosd als het meer dan negen strafpunten haalt op een verslag dat bij een plaatsbezoek wordt opgemaakt.
Er worden strafpunten gegeven als er gebreken te zien zijn aan de buitenkant van de woning.

De inventaris
De gemeente stelt de verwaarlozing van een gebouw of woning vast en brengt de eigenaar ervan op de hoogte dat het pand wordt toegevoegd aan de inventaris. Die inventaris ligt ter inzage op het gemeentehuis.
 

De heffing
Als een gebouw of een woning een jaar op de inventaris staat, is de heffing de eerste keer verschuldigd. De eigenaar ontvangt vanaf dan elk jaar een aanslagbiljet.

Schrapping van de inventaris
Als de problemen zijn opgelost en wanneer dat ter plaatse wordt vastgesteld, kan de gemeente de woning of het gebouw schrappen van de inventaris.

Vrijstelling
Je kunt vrijstelling van deze heffing aanvragen.
Een overzicht van de vrijstellingen vind je terug in de brochure.

Bezwaar indienen
Ben je niet akkoord, dan kun je bezwaar indienen.
Hoe je dat doet, kun je terugvinden in de brochure.

Bedrag
De eerste heffing bedraagt 1100 euro. Nadien wordt de heffing jaarlijks verhoogd met 1.100 euro met een maximum van 4400 euro, na 4 jaar en volgende.

Huisvestiging