Cultuurcheques

Een cultuurcheque is een waardebon die je kan gebruiken om deel te nemen aan culturele activiteiten zoals theater- en muziekvoorstellingen die georganiseerd worden door een gemeentelijke dienst. De gemeente hecht er veel belang aan om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan ontspannende activiteiten. Om dit aanbod voor iedereen toegankelijk te maken, worden er democratische prijzen gehanteerd. Omdat bij bepaalde voorstellingen ook met cultuurcheques kan betaald worden, wordt het aanbod nog toegankelijker.

Voor wie?

Elke inwoner vanaf achttien jaar uit Herk-de-Stad, Halen, Geetbets, Nieuwerkerken en Lummen heeft recht op twee cultuurcheques van 5 euro per persoon per kalenderjaar.

De cheques zijn geldig voor bepaalde voorstellingen, georganiseerd door een gemeentelijke dienst, in de cultuurcentra van Herk-de-Stad, Halen, Nieuwerkerken, Lummen en Geetbets. Per voorstelling mag slechts één cheque gebruikt worden.

Hoe gebruiken?

Kies online voor kaarten met cultuurcheques. In De Markthallen wordt geregistreerd of je nog recht hebt op een cultuurcheque.