Workshops

Avansa Limburg (nieuwe naam Vormingplus) in De Markthallen

We willen dat iedereen kan deelnemen aan deze activiteiten. Daarom hanteren we verschillende prijzen.

De kortingsprijs is van toepassing voor studenten, personen met een werkloosheidsuitkering, gepensioneerden, personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering en personen die geen diploma hoger onderwijs hebben (max. secundair onderwijs behaald)

Bij verhoogde tegemoetkoming hebben personen met een erg beperkt budget recht op een fikse korting. Neem contact op met Rap op Stap via www.horizontvzw.be/contact of je in aanmerking komt voor dit kortingstarief.

Indien een vorming volzet is, kan je je altijd nog inschrijven op de wachtlijst via de ticketlink. 

Geen resultaten