Huis van het Kind verdeelt vijftien laptops onder kwetsbare gezinnen 

Kwetsbare gezinnen verdienen tijdens de coronacrisis extra aandacht. Daarom zette het Huis van het Kind in deze moeilijke periode extra in op de ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep. Zo werden er vijftien laptops verdeeld onder kwetsbare kinderen die thuis geen digitale toegang hebben.

Door de coronacrisis was het Huis van het Kind de voorbije maanden verplicht om activiteiten zoals vormingen en ontmoetingsmomenten te annuleren. Toch zat men in het Huis van het Kind niet stil. Er werden initiatieven opgezet om kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen.

Laptops

Het Huis van het Kind lanceerde een oproep om laptops te doneren om zo kinderen die thuis geen computer hebben toch de mogelijkheid te geven om thuisonderwijs te volgen. Inwoners en een aantal bedrijven schonken in totaal vijftien bruikbare laptops. De laptops werden verdeeld via de plaatselijke basisscholen en de Sociale Dienst van de gemeente. Het gemeentebestuur en het Huis van het Kind danken alle schenkers voor hun bijdrage. Het Huis van het Kind maakte bovendien middelen vrij voor de aankoop van twee nieuwe laptops. Deze laptops worden uitgeleend aan gezinnen via de Sociale Dienst. Later dit jaar worden hiervoor nog vier bijkomende laptops aangekocht.

Pamperboxen

Tijdens de coronacrisis bleven ook de pamperboxen in de verschillende Herkse opvanginitiatieven staan. In deze pamperboxen kunnen bezoekers overschotten van pampers achterlaten. Deze pampers werden de voorbije maanden verdeeld onder Herkse gezinnen met kinderen die het in deze periode extra moeilijk hebben.

Ruilkast

Vanaf december vind je aan de ingang van het Huis van het Kind een ruilkast met klein spelmateriaal voor gezinnen met jonge kinderen. Een ruilkast is een plek waar mensen allerlei spulletjes in kunnen leggen die wachten op een nieuw leven. Iedereen kan dingen uitzoeken en meenemen of zelf spulletjes meebrengen en in de kast zetten. Ruilen kan voorlopig omwille van de coronamaatregelen enkel tijdens het schooljaar op maandag van 13.30 tot 15.30 uur.

Meer informatie over de initiatieven en werking van het Huis van het Kind vind je op de facebookpagina van het Lokaal Overleg Kinder- en Gezinsbeleid (www.facebook.com/LOKGHDS) of telefonisch via 013 55 41 81 of e-mail: huisvanhetkind@herk-de-stad.be.