home

contact  login
zoeken
zoeken

Afval 

Jaarlijks worden grote bedragen gespendeerd aan het ophalen en verwerken van afval. Ook de milieudruk voor het produceren van producten en het verwerken ervan als afvalstof is niet te onderschatten. Om de milieudruk en de kosten te beperken, wordt het systeem van de Ladder van Lansink gevolgd. Dit systeem stelt dat we in de eerste plaats moeten trachten om afval te vermijden. Wanneer vermijden niet mogelijk is, kies je best voor producten die je opnieuw kan gebruiken. Indien er geen herbruikbare producten voorhanden zijn, zoekt je best naar recycleerbare alternatieven. Het afval dat niet vermeden, opnieuw gebruikt of gerecycleerd kan worden, wordt verbrand om er zoveel mogelijk energie uit terug te winnen. En pas wanneer het afval evenmin milieuverantwoord kan verbrand worden, wordt geopteerd voor de methode op de allerlaagste trap: het storten van afval.

Afval sorteren voor het opgehaald wordt, is dus de boodschap. Eenvoudig is het echter niet. Wat wordt er opgehaald? Wat kan je wegbrengen? Waar breng je wat naartoe? In deze rubriek vind je een antwoord op al deze vragen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg en Diest. Limburg.net staat ook in Herk-de-Stad in voor de afvalpreventie en inzameling.

Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
tel. 0800 90 720 (gratis)
e-mail:  
info@limburg.net
www.limburg.net

 

Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELT Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELTLimburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELTLimburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELT  

Afval