home

contact  login
zoeken
zoeken

Huis-aan-huisophalingen 

Restafval
Al het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden, wordt restafval genoemd.
Restafval wordt tweewekelijks huis aan huis ingezameld in de bordeaux huisvuilzakken. Plaats de huisvuilzak buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur 's morgens op de dag van de ophaling.

Je kan de huisvuilzakken kopen in het stadhuis, in dienstencentrum De Cirkel, op het recyclagepark, Spar Schulen en Spar Schakkebroek.

 Kostprijs 
12,50 euro per rol van 10 zakken van 44 liter of 6,25 euro per rol van 10 zakken van 22 liter

Gratis vuilzakken vanaf 11 februari 2019 af te halen

Elk gezin dat op 1 januari 2019 gedomicilieerd is in Herk-De-Stad betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die je kan afhalen in één van de verschillende afhaalpunten.

Het aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2019.

1 persoon 2 rollen van 22 liter (10 zakken per rol)
2 personen 2 rollen van 44 liter (10 zakken per rol)
3 personen 2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter (10 zakken per rol)
4 personen of meer 3 rollen van 44 liter (10 zakken per rol)

In de loop van 2019 ontvang je je afvalbelasting. Vanaf 11 februari kan je op mijn.limburg.net nakijken hoeveel huisvuilzakken zijn inbegrepen in je afvalbelasting. Vanaf dat moment tot en met 31 december 2019 kan je deze huisvuilzakken afhalen op volgende locaties:

Handelszaken

Spar Schulen Sint-Jorislaan 186/1
Spar Schakkebroek Schoolstraat 18

Openbare diensten

Stadhuis Pikkeleerstraat 14, Herk-De-Stad
Dienstencentrum De Cirkel Diestsesteenweg 18
Recyclagepark Industrieweg 1412

Vergeet je elektroniche identiteitskaart niet als je je huisvuilzakken ophaalt;

Heb je liever grote zakken in plaats van kleine of omgekeerd? Ruilen is mogelijk als je de volgende regels respecteert: 1 grote rol zakken (44 liter) is omruilbaar voor 2 rollen kleine zakken (22 liter) en 2 rollen kleine zakken (22 liter) zijn omruilbaar voor 1 rol grote zakken (44 liter).

De data van de ophalingen van het restafval vind je in de afvalkalender.

Tegoedzakken (gratis huisvuilzakken)

Elke inwoner van de gemeente (gedomicilieerd op 1 januari 2014) heeft recht op tegoedzakken.  U kan deze tegoedzakken afhalen aan de balie van het gemeentehuis of in de Cirkel.

  

Pmd-afval
Pmd-afval staat voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (spuitbussen van voedingsmiddelen of cosmetica, drankblikjes, conservenblikjes, aluminium schaaltjes, metalen deksels, schroefdoppen en kroonkurken) en drankkartons.

Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (zoals plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, plastic folie, bloempotjes, speelgoed, emmers en buizen) zijn geen pmd. Deze soorten plastic kan je naar het recyclagepark brengen. Ook verpakkingen van giftige of bijtende middelen of motorolie, aluminiumfolie en piepschuim zijn geen pmd. 

 Het pmd-afval wordt om de veertien dagen huis aan huis opgehaald in de blauwe zak. Zet de zak goed zichtbaar buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur 's morgens op de dag van de ophaling.

Je kan de pmd-zakken kopen in het gemeentehuis of in dienstencentrum De Cirkel. 

 Kostprijs 
3 euro per rol van 20 zakken

 KosKoDe data van de ophalingen van het pmd-afval vind je in de afvalkalender.

Groenafval
Groenafval is afval uit de tuin zoals maaisel, snoeisel, onkruid, plantenresten, verwelkte bloemen, hooi, bladeren of dennenappels. Keukenafval zoals etensresten en oud brood, koffiedik, schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen, vlees- en visresten en mosselschelpen hoort niet bij het groenafval.

Bundels snoeihout worden gratis meegenomen. Los snoeihout blijft liggen. Bundel de takken met natuurtouw. Bundels die samengebonden zijn met een niet-compsteerbaar touw (plastic, ijzer,..) worden niet meegenomen. De takken mogen niet dikker zijn dan 10 centimeter en niet langer dan 180 centimeter zijn. Een bundel mag niet meer dan 25 kilo wegen. Boom- en wortelstronken worden niet meegenomen.

 Groenafval wordt om de veertien dagen huis aan huis opgehaald in de witte groenafvalzakken. Zet groenafvalzakken en bundels snoeihout goed zichtbaar buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur 's morgens op de dag van de ophaling.

Je kan de groenafvalzakken kopen in het gemeentehuis of in dienstencentrum De Cirkel.

 Kostprijs 
2,5 euro per rol 10 zakken van 40 liter

De data van de ophalingen van het groenafval vind je in de afvalkalender.

Fijn tuinafval (gras, bladeren, hooi, struiken, houtige planten (ook klimop), niet houtige bloemen en planten, haagscheersel, loof en stro), snoeihout (schors, takken, coniferen, takken van bomen, schaafsel (zacht hout) en boomstronken (zonder zand)) kan je naar het recyclagebrengen. Je kan het ook gewoon thuis composteren. Het levert je compost van eigen bodem op.

Papier en karton
Papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, kranten, boeken en folders worden maandelijks opgehaald door Limburg.net

Vuil of vettig papier, behangpapier, aluminiumfolie en cellofaanpapier mogen niet meegegeven worden.

Het oud papier en karton dient buiten te staan voor 6 uur ‘s morgens.  Zorg ervoor dat het aangeboden papier goed verpakt is of stevig vastgebonden is.

De data van de papierophalingen vind je in de afvalkalender

Je kan oud papier en karton ook gratis naar het recyclagepark brengen.

Grofvuil
Grofvuil is niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar afval dat niet in de huisvuilzak past omdat het te groot of te zwaar is. Het gaat onder meer om huisraad, meubels, vloerbekleding,... Goederen die nog in goede staat zijn, breng je best naar de Kringwinkel. Ook op het recyclagepark kan je goederen voor de Kringwinkel afleveren.

 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, oude metalen, bouwpuin, houtafval en afval dat in zakken wordt aangeboden is geen grof vuil.

Grofvuil wordt één keer per maand aan huis opgehaald. Je moet de ophaling wel minstens acht dagen voor de voorziene ophaaldag aanvragen. Dat kan elektronisch bij Limburg.net (klikken op 'grof vuil') of telefonisch 0800 90 720.

Voor de ophaling van grof vuil aan huis heb je een grofvuilsticker nodig. Deze sticker kost 20 euro en is verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kilo. Het totaalvolume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding en mag maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn. Grofvuil in zakken wordt niet meegenomen (dit is huisvuil).

Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur 's morgens op de dag van de ophaling. Vergeet de grofvuilsticker niet op het grofvuil te kleven.

De data van de ophalingen van het grofvuil vind je in de afvalkalender.

Je kan grofvuil ook naar het recyclagepark brengen waar daarvoor een speciale container staat. Je betaalt 0,18 euro per kilo.

Huisvuil