home

contact  login
zoeken
zoeken

Kadastrale uittreksels 

De Dienst Kadastrale Uittreksels van de Federale Overheidsdienst Financiën levert de Kadastrale Uittreksels af uit de Kadastrale Legger af. De Kadastrale Legger is een register dat per gemeente elke eigenaar, diens percelen, de oppervlakte en de kadastrale inkomens van deze percelen vermeldt. Een aantal gegevens zijn privé anderen zijn openbaar; daarom spreken we van een uittreksel uit de kadastrale legger.

Een uittreksel uit de Kadastrale Legger omvat:

• de gegevens van de eigenaar
• alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie – toestand op 1 januari
• aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
• de sectie
• het perceelnummer
• het bouwjaar
• de perceeloppervlakte
• het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd)

Een gewoon uittreksel uit de legger en een eenvoudig uittreksel uit het plan kunnen onmiddellijk afgeleverd worden aan het loket. Uittreksels uit de historische schetsen 207, waarmee kan aangetoond worden dat bepaalde gebouwen er stonden voor de wetten op de stedenbouw, moeten vooraf aangevraagd worden.

Mondelinge inlichtingen

Mondelinge inlichtingen kunnen omwille van de toepassing op de wet op de privacy niet gegeven worden. Elke vraag voor informatie uit de Kadastrale Legger wordt ingevoerd in een computerprogramma waarna automatisch een te betalen uittreksel afgeleverd wordt.

De enige uitzonderingen zijn:

  • een eigenaar krijgt op vertoon van zijn/haar identiteitskaart gratis mondelinge info over zijn/haar eigen goederen;
  • een huurder krijgt op vertoon van zijn/haar identiteitskaart en geregistreerd huurcontract het bedrag van het Kadastraal Inkomen van de panden die in het huurcontract voorkomen.

Online Kadastraal Plan

Het Kadastraal Plan kan online geraadpleegd worden via www.myminfin.be en vervolgens doorklikken naar ‘Nederlands’, ‘zonder authenticatie’, ‘rubriek’, ‘vermogen’, CadGISViewer’. Op deze site kan je opzoekingen doen via adres, via perceelnummers of gewoon door in te zoomen en te klikken op de percelen. Men kan dan de correcte kadastrale identificatie van de percelen aflezen in een tabel net onder het plan. Deze tabel kan op een eventuele aanvraag voor uittreksels vermeld worden waardoor het aanmaken van uittreksels vlotter verloopt.

INFO

Dienst Kadastrale Uittreksels
Voorstraat 43 bus 20
3500 Hasselt
tel. 0257 619 00
e-mail: meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur

Bouwen en verbouwen