home

contact  login
zoeken
zoeken

Premies 

Ga je als particulier een woning bouwen, verbouwen, aanpassen of energiezuiniger maken? Dan kan je wellicht een financieel steuntje in de rug gebruiken.

Hier kan je nagaan of je recht hebt op één of meerdere premies. Heel wat instanties voorzien immers diverse subsidies, die bovendien vaak cumuleerbaar zijn.

Info

Wooninfopunt Wonen in West-Limburg
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad
013 38 03 16
info@woneninwestlimburg.be

Dinsdag en donderdag: 9-12 uur / namiddag op afspraak

Om ons beter voor te bereiden op je concrete woonvraag, vragen we je vooraf een afspraak vast te leggen met de woonexpert.

Bouwen en verbouwen