home

contact  login
zoeken
zoeken

Vastgoedinformatie 

Stedenbouwkundige informatie kan via onderstaand formulier aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Het kan gaan om stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie) of een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister).

Geef bij je aanvraag duidelijk aan of je enkel de vastgoedinfo of ook een uittreksel uit beide of één van beide registers nodig heeft.

Kostprijs

  • uittreksel plannenregister: 28 euro per perceel
  • uittreksel vergunningenregister: 28 euro per perceel
  • uittreksel vergunningenregister+plannenregister: 55 euro
  • Vastgoedinformatie inclusief uittreksel plannenregister en uittreksel vergunningenregister: 90 euro

Info
Dienst Omgeving
013 38 03 34
omgeving@herk-de-stad.be
www.notaris.be
www.biv.be

Model inlichtingenformulier vastgoedinformatie 

Identificatie van de aanvrager

Naam *:
Aard aanvrager :
Adres *:
Postcode *:
Plaats *:
Telefoon *:
E-mail *:
Uw referentie :
Datum van aanvraag (dd-mm-jjjj) *:

Identificatie van het onroerend goed

Deelgemeente :
Straat :
Huisnummer :
Busnummer :
Type onroerend goed :
Huidige eigenaar(s) onroerend goed :
Adres huidige eigenaar :

Vastgoedinformatie (kostprijs: 50 euro)

Stedenbouwkundig uittreksel

 Uittreksel plannenregister (kostprijs: 28 euro)
 Uittreksel vergunningenregister (kostprijs: 28 euro)
 Uittreksel plannenregister en vergunningenregister (kostprijs: 55 euro)
 Vastgoedinformatie inclusief uittreksel plannenregister en uittreksel vergunningenregister (90 euro)

Identificatie van het perceel

Kadastrale afdeling *:
Kadastrale sectie *:
Kadastraal perceelnummer *:
Indien perceelnummer niet recent: situeringsplan toevoegen : (doc,docx,pdf,jpg,jpeg)
Extra bijlage (begeleidende brief) toevoegen : (doc,docx,pdf,jpg,jpeg)
Kadastrale aard :
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Bouwen en verbouwen