home

contact  login
zoeken
zoeken

Watertoets 

Een overheid, dus ook uw gemeentebestuur, die een vergunning moet afleveren voor een verkaveling of een bouwaanvraag, moet vooraf nagaan of de werken waarvoor men een vergunning vraagt, schade toebrengen aan het watersysteem. De gemeente voert daarom de watertoets uit en vraagt advies aan de betrokken waterbeheerder(s)

Is de schade te groot, dan kan de vergunning worden geweigerd. In sommige gevallen kan de overheid ook extra vergunningsvoorwaarden opleggen. Via het geoloket Watertoets kan je per adres opzoeken of je grond in overstromingsgevoelig gebied ligt.

Aan bouwers, architecten, ontwerpers,… wordt aangeraden in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met de watertoets. Op die manier vermijd je dat je bij de aankoop van een grond of het indienen van je bouwaanvraag voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Via de Watertoets-webtoepassing kan je ook als particulier de watertoets doorlopen en aanbevelingen krijgen.

Info
Dienst Omgeving
013 38 03 34
omgeving@herk-de-stad.be

Nutsvoorziening