home

contact  login
zoeken
zoeken

Dierenwelzijn 

Dieren verdienen bescherming in alle omstandigheden, of ze nu als gezelschapsdier, als landbouwdier of als proefdier gehouden worden. Daarom zijn er regels voor al deze situaties. De reglementering in verband met dieren en planten is in de meeste gevallen een federale bevoegdheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren op haar grondgebied. Herk-de-Stad heeft dit aan de hand van verschillende initiatieven ingevuld. 

Verbod op wilde circusdieren
Gaia heeft alle Belgische steden en gemeenten aangeschreven met de vraag om op hun grondgebied geen circussen met wilde dieren meer toe te laten. Herk-de-Stad is op dit verzoek ingegaan. Dit betekent dat Herk-de-Stad enkel een vergunning geeft aan een circus zonder wilde dieren.

Zwerfdieren
Herk-de-Stad heeft voor zwerfdieren een overeenkomst afgesloten met vzw Dierenvrienden Sint-Truiden. Dit betekent dat vzw Dierenvrienden Sint-Truiden zorgt voor de opvang van rondzwervende, verloren of achtergelaten huisdieren op het grondgebied van de gemeente.

Dierenwelzijn