home

contact  login
zoeken
zoeken

Dode of gewonde dieren op de weg 

Jaarlijks vinden ongeveer vier miljoen dieren de dood op onze wegen. Voor heel wat dieren vormt het verkeer de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak.

Via de website  http://www.waarnemingen.be/ kan je registreren waar je een dood of gewond dier langs de weg hebt aangetroffen. De ingezamelde kennis over verkeersdode dieren kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.

Als je een kadaver van een dier aantreft op het openbaar domein (op de weg, voetpad, openbaar bos) neem je voor de opruiming contact op met de Technische Dienst - Uitvoering. 
 
Deze regel geldt niet voor een landbouwdier of gezelschapsdieren op particulier terrein.
  • Weegt het gezelschapsdier meer dan 10 kg of gaat het wettelijk om een landbouwdier, dan moet dit dier verplicht naar de erkende verwerker worden afgevoerd. Dit kan via een erkend ophaler of geregistreerd vervoerder.  
  • Dierenartsen: Gezelschapsdieren die sterven bij een dierenarts kunnen verder vandaar uit rechtstreeks naar een erkend ophaler worden overgebracht. 
  • Erkende overslagstations: Gezelschapsdieren kunnen worden ingezameld via vergunde inzamelplaatsen (lijst zie website Ovam). 
  • Dierencrematorium: In Vlaanderen is een beperkt aantal crematoria vergund voor het verbranden en eventueel tijdelijk opslaan van dode gezelschapsdieren. Dierencrematoria moeten vergund en erkend zijn voor de exploitatie en indien ze zelf gezelschapsdieren ophalen over een erkenning voor het ophalen van dierlijk afval.
  • Begraven: Het begraven in eigen tuin is eventueel nog mogelijk, echter hierbij dient men dan wel te voldoen aan een reeks voorwaarden vanuit Vlarem (enkel gezelschapsdieren tot 10 kg, minstens een halve meter diep, enkel biologisch afbreekbare verpakking).

Info
Technische Dienst - Uitvoering

Gemeentelijke Werkplaats
Industrieweg 1098
3540 Herk-de-Stad
013 38 03 02
td@herk-de-stad.be

Dieren