home

contact  login
zoeken
zoeken

Dierenverwaarlozing of dierenmishandeling melden 

Wat als je vaststelt dat er iets niet in orde is met het dierenwelzijn? Praat er eerst met de eigenaar over en probeer hem of haar te overtuigen dat zijn dieren nood hebben aan goede zorgen en een degelijke beschutting.

Indien de eigenaar zijn of haar dieren blijft verwaarlozen, kan je dit op verschillende plaatsen melden.

Huisdieren

Politie Limburg Regio Hoofdstad
Wijkkantoor Herk-de-Stad
Guldensporenlaan 30
3540 Herk-de-Stad
tel. 011 938 960 
e-mail: herk-de-stad@politielrh.be
 

Bij verwaarloosde dieren doet de politie de nodige vaststellingen en neemt zij contact op met een veearts die dan de noodzakelijke vaststellingen en attesten aflevert voor het gerechtelijk onderzoek. Het is dan het parket die het nodige doet om vervolging in te stellen.

Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel. 02 524 74 11
e-mail: info@health.belgium.be


Landbouwdieren

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel. 0800 13 550
e-mail: meldpunt@favv.be

Klachten over de verwaarlozing of mishandeling van landbouwdieren (runderen, geiten, varkens, schapen, …)

Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel. 02 524 74 11
e-mail: info@health.belgium.be

Meldingsformulier dierenverwaarlozing of -mishandeling

Dieren