home

contact  login
zoeken
zoeken

Veelgestelde vragen  

Ben ik verplicht om mijn hond te registreren?

Sinds 1 september 1998 ben je verplicht om je hond te laten identificeren en registreren. Alle nieuwgeboren honden (voor de leeftijd van 4 maanden) en elke hond die van eigenaar verandert moet een tatoeage of een microchip krijgen.

Hoe kan ik mijn hond laten registreren?

 • Je laat een microchip plaatsen door een dierenarts.
 • Je laat een tatoeage plaatsen door een dierenarts of een erkend tatoeëerder.

Nadat de tatoeage of de microchip aangebracht is, vult de dierenarts of de tatoeëerder een voorlopig identificatiecertificaat in:

 • Je krijgt hiervan een kopie en het paspoort van je hond.
 • De dierenarts (of tatoeëerder) zal het certificaat automatisch verzenden naar de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (BVIRH), waar de gegevens geregistreerd worden in een databank.

Zodra de BVIRH je gegevens en de gegevens van je hond ontvangen heeft, krijg je een registratiebewijs toegestuurd. Dit bewijs bestaat uit twee zelfklevende etiketten die je in het paspoort moet kleven.

Volgende veranderingen moeten zo snel mogelijk gemeld worden:

 • verandering van eigenaar
 • verhuis
 • plaatsing van een tweede identificatieteken (chip of tatoeage)
 • overlijden van de hond

Je hebt bij je registratiebewijs een formulier gekregen waarmee je wijzigingen kan melden. Dat formulier moet je zo snel mogelijk terugsturen naar BVIRH. Het formulier draagt de titel: "Aanvraag tot wijziging verantwoordelijke".

Meer informatie over het registeren van je hond vind je hier.

Mag mijn huisdier mee op reis naar het buitenland?

Reizen binnen de Europese Unie
Voor reizen binnen de Europese Unie neem je contact op met je dierenarts voor de nodige documenten en/of vaccinaties.

Honden, katten en fretten die reizen binnen de EU, moeten:

 • beschikken over een paspoort om te mogen reizen in de Europese Unie, dat afgeleverd wordt door een dierenarts
 • een identificatie hebben:
  • een microchip
  • een tatoeage geldt alleen als identificatie als die geplaatst is voor 3 juli 2010 en duidelijk leesbaar is (opgelet: voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta wordt alleen de microchip aanvaard)
 • gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid (rabiës):
  • de eerste vaccinatie minimaal 21 dagen voor de reis
  • sinds 1 januari 2012 moet je geen bloedonderzoek meer voorleggen dat bewijst dat je huisdier immuun is.

Bepaalde landen hebben extra eisen inzake de gezondheid van je huisdier (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta). De dierenarts kan die extra behandelingen toepassen.

Als je wilt reizen met meer dan vijf gezelschapsdieren binnen de EU, dan gelden de strengere regels voor commercieel vervoer, zoals:

 • een klinisch onderzoek door een officiële dierenarts
 • de aanvulling van het paspoort met een bijkomend certificaat van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Die strengere regels worden opgelegd om besmettingen met hondsdolheid te voorkomen.

Reizen buiten de Europese Unie
Voor reizen buiten de Europese Unie is het een stuk gecompliceerder. Daarvoor neem je best contact op met de ambassade van het betrokken land. De ambassade van het land van bestemming kan zeggen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om dieren mee op reis te nemen. Quarantaine wordt soms nog toegepast. Ook hier gelden strengere regels als je meer dan vijf gezelschapsdieren meeneemt op reis. 

De meeste landen vragen een bewijs dat het dier gezond is en de vereiste inentingen heeft gekregen. Laat de dierenarts een attest opmaken dat geldig is voor het land van bestemming. In sommige gevallen moeten dergelijke documenten worden gelegaliseerd (door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en eventueel op de ambassade, in België, van het land waarvoor je de documenten moet voorleggen).

 

Meer informatie over reizen in het buitenland vind je hier.

Mag ik een huisdier te koop aanbieden?

In België is de verkoop van huisdieren aan strenge regels onderworpen. Wanneer je van plan bent om je huisdier te koop aan te bieden, moet je rekening houden met volgende regels en wetten.

Verkoop van dieren aan minderjarigen
Het is verboden dieren te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toelating van de ouders of de voogden.

Verkoop van honden en katten
De verkoop van honden en katten is verboden:
• op de openbare weg
• op markten, beurzen, salons en tentoonstellingen
• in handelszaken voor dieren (dierenwinkels - sinds 1 januari 2009).

Honden en katten mogen enkel door kwekers worden verkocht. Elke winkel die honden en katten wil verkopen, moet dus een erkenning tot 'fokkerij' aanvragen.

Misleiding en bedrog
De verantwoordelijke van een dier (erkend professional of privépersoon) mag geen valse informatie verstrekken over de leeftijd, de afkomst of de benaming van een te koop aangeboden dier, of bedrieglijke publiciteit voeren om de verkoop van een dier te bevorderen.

Reclame en zoekertjes
Wanneer je een zoekertje wil plaatsen om je hond of kat te verkopen, dan ben je verplicht om een HK-erkenningsnummer aan te vragen. Het is immers verboden om reclame te maken voor de verhandeling van honden en katten, tenzij het gaat om:
• advertenties in vaktijdschriften
• publiciteit gevoerd van personen die een erkende hondenkwekerij of kattenkwekerij bezitten.

 

Meer informatie over handel in dieren vind je hier.


 

Hoeveel dieren mag ik houden als particulier om geen landbouwbedrijf te worden?

Dit hangt af van vele factoren, onder andere:

 • de diersoort: x-aantal konijnen, y-aantal kippen, z-aantal paarden, ...
 • op welk type grond de stalling staat: agrarisch gebied, woongebied, industriegebied, ...
 • de grootte van het stuk waarop de dieren lopen of slapen
 • hoeveel mest er geproduceerd wordt op deze oppervlakte.
   

Het is aan de gemeente om toe te zien of de wetgeving gerespecteerd wordt: milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, ....

Je kan je dus best eerst bij de gemeente informeren of bij de  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 

Wat moet ik doen bij het opstarten van een kwekerij voor gezelschapsdieren?

Een kwekerij van gezelschapsdieren (bv. hondenkwekerij, kattenkwekerij) is een inrichting waar jaarlijks drie of meer nesten geboren worden en waar enkel dieren verhandeld worden die in deze inrichting gekweekt zijn. Dat is niet hetzelfde als een dierenpension of dierenasiel.

Dierenkwekerijen zijn verplicht om een erkenning aan te vragen.

Je moet eerst een dossier indienen bij het gemeentebestuur waar de zaak is/wordt gevestigd. Het gemeentebestuur onderzoekt het dossier, stemt het dossier af met de geldende wetgeving over  milieu en ruimtelijke ordening en geeft een advies voor het verkrijgen van een milieuvergunning.

De gemeente stuurt het volledig dossier dan door naar de bevoegde dienst bij de federale overheid. Deze dienst onderzoekt in het dossier of alles in orde is wat betreft vergunningen en stuurt daarna een controleur ter plaatse om alles te na te gaan.

In je aanvraag voor erkenning moeten onder andere volgende elementen bijgevoegd worden:

 • een plattegrond/plan van de inrichting met de verschillende functies van de ruimtes
 • een beschrijving van de verblijfruimtes voor dieren
 • een kopie van de statuten van uw inrichting en de milieuvergunning
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister
 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts
 • fiscale zegels.

Meer info krijg je bij de dienst Leefmilieu.

Mag ik tropische dieren en planten houden, invoeren of verkopen?

Er gelden een aantal strenge afspraken over de handel in bedreigde diersoorten. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten). Bij verkoop van bepaalde diersoorten ben je verplicht om over de nodige vergunningen en certificaten te beschikken.

 

Meer info vind je hier.

Wat moet ik doen als ik een klacht over mijn dierenarts heb?

Een klacht wordt steeds schriftelijk overgemaakt aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD). In deze brief moeten volgende gegevens vermeld worden:

 • een omschrijving van de klacht
 • de gegevens van de dierenarts tegen wie de klacht gericht is
 • de gegevens van het huisdier (ras, leeftijd, ziekte,...)
 • het tijdstip van de behandeling
 • de gegevens van de behandeling

Samen met de brief stuur je een kopie van alle gekregen documenten in verband met deze klacht (bijvoorbeeld een factuur) naar de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

Omdat de Raad van de NGROD slechts eenmaal per maand samen komt, kan de behandeling van de klacht enige tijd (enkele maanden) in beslag nemen.

De NGROD kan enkel optreden bij een klacht in verband met de deontologie van het dierenartsenberoep, dit is alles waarvan melding wordt gemaakt in de Code der Plichtenleer (een gedragscode voor dierenartsen).

De NGROD kan in geen geval een schadevergoeding uitspreken. Dit is enkel de bevoegdheid van de rechtbank.

Info
NGRO
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
tel. 09 225 58 18
e-mail: info@ordederdierenartsen.be
 http://www.ordederdierenartsen.be/

 

Dieren