home

contact  login
zoeken
zoeken

Schattingscommissie 

De Schattingscommissie stelt schade aan teelten vast veroorzaakt door uitzonderlijke plaatselijke weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld stormschade, hagelschade, een windhoos,....

De Schattingscommissie komt niet samen om vaststellingen te doen ten gevolge van algemene schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een langdurige droogte of door een extreem koud voorjaar. De lagere opbrengsten zijn dan algemeen en worden verrekend in de jaarlijkse barema’s. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden indien bepaalde percelen door hun ligging opmerkelijk minder opbrengst (tenminste 20 procent) hebben door dergelijke weersomstandigheden t.o.v. andere percelen. Als dat het geval is, kan de Schattingscommissie wel samengeroepen worden.

Doelgroep:

De Schattingscommissie doet dergelijke vaststellingen voor de landbouwers, tuinbouwers en fruittelers die belast worden volgens een forfaitair belastingstelsel. Land- en tuinbouwers en fruittelers die boekhoudkundig belast worden vallen hierbuiten. Hierop geldt wel een belangrijke uitzondering. In geval van een ramp, waarbij een deel van de schade vergoed wordt door het rampenfonds, is het verslag van de schattingscommissie een zeer belangrijk bewijsstuk voor alle landbouwers, fruittelers en tuinbouwers. In dergelijke gevallen komt de Schattingscommissie ook samen voor degenen die boekhoudkundig belast worden.

Samenstelling Schattingscommissie:

  • Belastingcontroleur van FOD Financiën Sint Truiden of  Hasselt
  • Deskundige van de Vlaamse Overheid – Agentschap voor Landbouw en Visserij – Hasselt
  • Burgemeester of schepen van Landbouw
  • Twee plaatselijke landbouwers, tuinbouwers of fruittelers (afhankelijk van de te beoordelen teelt)
Landbouw