home

contact  login
zoeken
zoeken

Uitrijden van mest 

Het is toegelaten om dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest te spreiden tijdens de periode van 16 februari tot en met 31 augustus.

Op de website van de  Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vind je naast een kaartje met de uitrijregeling meer informatie.

Mestactieplan 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 5) voor de periode 2015-2018 opgesteld. Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Via deze webpagina kan je de resultaten van het openbaar onderzoek en het definitieve mestactieprogramma raadplegen.

uitrijden mest