home

contact  login
zoeken
zoeken

Omgevingsvergunning 

Meldingen, omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken ervan kun je raadplegen via de onderstaande link.

Tijdens de periode van een openbaar onderzoek (30 dagen) kun je standpunten, opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via het Omgevingsloket of per brief gericht aan Gemeentebestuur Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad.

Elk aanvraagdossier heeft een omgevingsloketnummer dat begint met 'OMV_'. Dit nummer vind je terug bovenaan het document van de bekendmaking van het openbaar onderzoek. Gebruik dit nummer om het dossier terug te vinden in het Geoloket en het Omgevingsloket en vermeld het altijd in je brief.