Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) 

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat voor een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied werd opgemaakt. Volgens de nieuwe wetgeving inzake ruimtelijke ordening worden er enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt. Een goedgekeurd BPA blijft bestaan zolang het niet vervangen wordt door een RUP.

In een BPA wordt aan de hand van een plan bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften wordt vastgelegd wat er in de verschillende bestemmingszones kan gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld inplanting, de bouwhoogte en de materiaalkeuze,...).

Je kan de goedgekeurde BPA's, die van toepassing zijn in de gemeente Herk-de-Stad, inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Onderstaande BPA's gelden momenteel in Herk-de-Stad:

  • BPA Daelersveld (goedgekeurd door de Vlaamse minister op 25 oktober 2006)
  • BPA Centrum (goedgekeurd door de Vlaamse minister op 17 augustus 1992)
  • BPA Vandelaer (goedgekeurd door de Vlaamse minister op 7 februari 1984)
  • BPA Sportzone aan de Heerlestraat (goedgekeurd door de Vlaamse minister op 4 januari 1983)
  • BPA Uitbreiding Daelemveld (goedgekeurd door de Vlaamse minister op 24 januari 1994)