home

contact  login
zoeken
zoeken

Bestuur 

  

Een gemeentebestuur wordt bestuurd door twee organen: de gemeenteraad en schepencollege.

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen (vb. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het schepencollege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (vb. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Klik verder in het linkermenu voor de samenstelling van de gemeenteraad en het schepencollege.

Raadzaal