Maak een afspraak
Print this page

Stadsarchief-stamboomonderzoek

Het archief is de bewaarplaats van alle gemeentelijke administratieve dossiers, die volgens een wettelijk opgelegde termijn moeten bewaard blijven.

De gemeentelijke boekhouding, bouwdossiers, militiegetuigschriften, notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepen, boeken van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, … kortom alles wat van belang is voor het beheer en bestuur van onze gemeente.

Het stadsarchief van Herk-de-Stad is gevestigd in het stadhuis. De archiefstukken kunnen ingezien worden na afspraak via 013 38 03 10 of archief@herk-de-stad.be.

Bij een eerste raadpleging van het archief dient er een inschrijvingsformulier ingevuld te worden. De ondertekening van dit document impliceert de kennisname van het reglement ‘raadplegen archief Herk-de-Stad’. Bij elk volgend bezoek dient het aanwezigheidsregister ingevuld te worden.

Stamboomonderzoek

Onderzoek jij jouw familiegeschiedenis? Vind je voorouders in de Herkse bevolkingsregisters.

Register van de Burgerlijke Stand

De openbaarheidstermijnen worden bepaald door de wet van 18 juni 2018.
Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :

  • akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;
  • akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;
  • anderen akten (zoals geboorteakten) van meer dan honderd jaar oud.

Alle akten die minder oud zijn dan de nieuwe openbaarheidstermijnen kunnen niet meer bekeken worden, ook niet met de toestemming van de rechtbank want deze toestemming vervalt. U hoeft ze dus niet meer aan te vragen. Wil u deze akten toch inkijken dan moet u de toestemming hebben van de persoon op wie de akte betrekking heeft.  

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.
 

Bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar

Vraag toestemming aan een familielid van de persoon die u zoekt. Dit kan een echtgenoot / echtgenote zijn of verwanten in eerste graad (dochter of zoon). Is er niemand? Dien een aanvraag in bij de dienst Burgerzaken. We leggen uw vraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. We laten u weten of uw aanvraag werd goedgekeurd.

Bedrag

Raadpleging, fotograferen en scannen is gratis. Kopijen zijn betalend.

Rijksarchief

Het Rijksarchief kan je consulteren via deze link.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.