home

contact  login
zoeken
zoeken

Inspraak 

Inwoners van Herk-de-Stad hebben steeds de kans op inspraak in het beleid en de werking van hun gemeente. Zij voelen immers best de hartslag van hun woonomgeving.

Het meest courante voorbeeld van inspraak en meedenken met het gemeentelijk beleid zijn de gemeentelijke adviesraden, die elk gespecialiseerd zijn in een onderwerp. Verder is er ook het decreet van openbaarheid van bestuur. Je kan als burger inzicht krijgen in bepaalde beleidsdocumenten.

Een belangrijke vorm van inspraak is dat het gemeentebestuur elke melding, suggestie of klacht grondig onderzoekt en probeert om er iets aan te doen. Het meldingsformulier is een uitstekend instrument om ons eventuele problemen te signaleren.