Print this page

Subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen

Informatie-gegevens
Het IBAN-nummer start met de letters 'BE' gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer.
Gegevens betreffende de ligging van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft
Het betreft een aanvraag tot subsidie voor:
Aanleg/aanplant van:
Onderhoud van:
Vermeld hieronder kort met betrekking tot de aanplant/aanleg en/of het onderhoud de specifieke gegevens. We verwijzen je naar artikel  4 §2. en §3. van het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen voor meer informatie. 
Door dit formulier door te sturen verklaar je dat het project voldoet aan de voorwaarden uit het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapslementen.
  • een topopgrafische kaart (schaal 1/10.000)
  • een kadasterplan met aanduiding van maten en situering van het klein landschapselement
  • minstens twee foto's
  • het onderhoudscontract/getuigschrift (enkel voor aanplant/onderhoud hoogstamfruitbomen)
  • indien de grondgebruiker geen eigenaar is van de percelen waarop het klein landschapselement aanwezig is: een schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, jpg, jpeg.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Privacy
De gemeente Herk-de-Stad hecht veel belang aan privacy en zal de gegevens die via dit formulier doorgegeven worden enkel gebruiken in het kader van deze aanvraag. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het afhandelen van deze aanvraag, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Uiteraard zal de informatie die je in deze aanvraag invult een vertrouwelijke behandeling krijgen.
 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dokter Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.