home

contact  login
zoeken
zoeken

Lid worden 

Als je lid wordt van de bibliotheek, kan je twintig materialen uitlenen waarvan maximum vijf dvd's en gebruik maken van de computers voor internet, Office en het gratis lezen van e-boeken.

Wie lid is van de bibliotheek van Herk-de-Stad is automatisch lid van alle aangesloten bibliotheken van het Provinciaal Bibliotheeksysteem.

Hoe?
Je wordt als lid ingeschreven na voorlegging van je identiteitsbewijs of wettelijke verblijfsvergunning. Adreswijzigingen deel je liefst onmiddellijk mee.

Hoe aanvragen?
Persoonlijk aan de balie van de bibliotheek.

 Kostprijs 

Jaarlijks lidmaatschapsbijdrage

Personen jonger dan 18 jaar: geen bijdrage
Personen vanaf 18 jaar: 5 euro

Fotokopiëren en printen: 0,10 euro per pagina
Raadpleging internet: gratis

 Leengeld: het lenen van de documenten, van welke aard ook, is gratis.

Aanvragen in andere bibliotheken:
Bij een andere Belgische bibliotheek: 3 euro
Bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8 euro
Kostprijs aangevraagde kopieën, ongeacht het aantal: 3 euro

Bibliotheek