home

contact  login
zoeken
zoeken

Erkenning socio-culturele verenigingen 

Een vereniging die volgens haar statuten een sociaal-cultureel doel nastreeft, kan onder bepaalde voorwaarden door het gemeentebestuur worden erkend als socio-culturele vereniging. Aan deze erkenning zijn een aantal belangrijke voordelen verbonden, alsook een werkingssubsidie.Erkende socio-culturele verenigingen kunnen bovendien ook aanspraak maken op een projectsubsidie voor de organisatie van bijzondere activiteiten.

Voorwaarden
Indien je een vereniging wil laten erkennen als cultuurvereniging moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • een actieve culturele werking kunnen aantonen (minstens 1 toonmoment per jaar)
  • de vereniging moet een autonoom bestuur hebben
  • de zetel van de vereniging moet in Herk-de-Stad gevestigd zijn

Hoe aanvragen?
De aanvraag voor de erkenning wordt ingediend bij de Culturraad, De Markthallen, Markt 2, 3540Herk-de-Stad. E-mail: de.markthallen@herk-de-stad.be.

Cultuur