home

contact  login
zoeken
zoeken

Subsidies socio-culturele verenigingen 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad kent als extra ondersteuning via het subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen subsidies toe aan lokale verenigingen.

Als socio-culturele vereniging aangesloten bij de stedelijke cultuurraad kan je jaarlijks twee soorten subsidies aanvragen:
- werkingssubsidies voor de dagelijkse werking van de vereniging
- projectsubsidies voor vernieuwende en bijzondere sociaal-culturele projecten

Formulieren

Subsidies socio-culturele zalen in Herk-de-Stad 

Zalen aangesloten bij de stedelijke cultuurraad waar publieke socio-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden en die niet op een zuiver commerciêle basis worden uitgebaat komen in aanmerking voor subsidies.

Formulieren

Projectsubsidies 

Herk-de-Stad wil socio-culturele verenigingen, samenwerkingsverbanden tussen socio-culturele verenigingen en derden en tijdelijke verenigingen en/of groepen van mensen uit Herk-de-Stad die een uitzonderlijk en tijdelijk project willen organiseren stimuleren met projectsubsidies.

Alleen projecten in de culturele sector worden ondersteund. Het gaat om projecten met een ontspannend, vormend, informatief, kunstzinnig of cultuurhistorisch karakter.

Verenigingen of groeperingen die een aanvraag willen indienen, kunnen zich richten tot de dienst cultuur in De Markthallen. Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 juli is de uiterste inzenddatum 10 november van het jaar voordien, voor projecten die plaatsvinden tussen 1 augustus en 31 december is de uiterste inzenddatum 10 mei van hetzelfde jaar.

Formulieren

Investeringssubsidies parochiezalen 

De door de cultuurraad erkende parochiezalen kunnen in aanmerking komen voor een investeringssubsidie. Het gaat voor werken voor het verbeteren van:

  • de brandveiligheid, veiligheid in het algemeen, voedselveiligheid & hygiëne.
  • de toegankelijkheid (met bijzondere aandacht voor mindervaliden)
  • duurzaam energieverbruik (verwarming, verlichting en water)
  • algemene comfort
Cultuur