home

contact  login
zoeken
zoeken

Verzekering voor vrijwilligerswerk 

De provincie Limburg en 39 Limburgse steden en gemeenten, waaronder Herk-de-Stad, bieden een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk aan. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

De Nationale Loterij heeft een subsidie in het leven geroepen om bij voorbaat kleine en occasionele initiatieven van een goede verzekering te voorzien.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van dit aanbod.

Herkse organisaties kunnen op een eenvoudige manier 100 gratis vrijwilligersdagen aanvragen bij de dienst Personeel van het gemeentebestuur.

Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag. Organisaties kunnen ook 200 of 300 dagen vragen. Voor het tweede of derde pakket van 100 dagen krijgt de organisatie een factuur van 28,00 euro per 100 dagen. Deze dagen zijn beschikbaar zodra de factuur aan de verzekeringsmaatschappij betaald is.

Hoe aanvragen?
Dien het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden ten laatste tien werkdagen voor de aanvang van de (eerste) activiteit in bij de dienst Personeel (personeel@herk-de-stad.be). Wacht enkele dagen tot je een antwoord/erkenningsnummer ontvangt. Pas daarna mag je minstens drie werkdagen voor de aanvang van de activiteit het nodige aantal vrijwilligersdagen rechtstreeks doorgeven aan Belfius Verzekeringen.

Je hoeft het aantal goedgekeurde dagen niet in één keer op te nemen, je mag ook spreiden over verschillende activiteiten. Hiervoor heb je het erkenningsnummer nodig dat je hebt aangevraagd en ontvangen.De 100 toegekende dagen zijn enkel geldig gedurende het betreffende kalenderjaar. Voor activiteiten in een volgend kalenderjaar dien je een nieuwe aanvraag met een nieuw aanvraagformulier in.

Zijn de eerste 100 dagen opgebruikt en heeft je organisatie nood aan extra vrijwilligersdagen, dan kan je die aanvragen tegen een vergoeding van 28,00 euro per 100 dagen. Je kan enkel kiezen tussen 100 of 200 extra dagen. Deze extra vrijwilligersdagen kan je rechtstreeks aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij Belfius Verzekeringen. Je hoeft het aantal extra dagen niet in één keer op te nemen, je mag ze ook spreiden over verschillende activiteiten binnen het betreffende kalenderjaar. Zorg dat je nooit meer dagen gebruikt dan toegekend, want dan ben je niet meer verzekerd.

Schadeaangifte
Ongevallen moeten ten laatste na acht dagen rechtstreeks doorgegeven worden aan de verzekeringsmaatschappij via het schadeaangifteformulier.

Aanvraagformulier verzekering voor vrijwilligerswerk

Contact
Dienst Personeel
OCMW-gebouw
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
013 78 09 56
personeel@herk-de-stad.be

Cultuur