home

contact  login
zoeken
zoeken

Stadsarchief 

Het archief is de bewaarplaats van alle gemeentelijke administratieve dossiers, die volgens een wettelijk opgelegde termijn moeten bewaard blijven. De gemeentelijke boekhouding, bouwdossiers, militiegetuigschriften, notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepen, boeken van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, … kortom alles wat van belang is voor het beheer en bestuur van onze gemeente.

Elke burger heeft recht op inzage van sommige documenten.  Zijn de gegevens in de register van burgerlijke stand ouder dan 100 jaar, dan zijn ze door iedereen te raadplegen. Jongere documenten zijn onderworpen aan het decreet op de Openbaarheid van Bestuur. Zij zijn openbaar op enkele uitzonderingen na. Vooral de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen mag niet geschonden worden (privacywet).

Het stadsarchief van Herk-de-Stad is gevestigd in het stadhuis. De archiefstukken kunnen ingezien worden na afspraak via 013 38 03 10 of archief@herk-de-stad.be.

Bij een eerste raadpleging van het archief dient er een inschrijvingsformulier ingevuld te worden. De ondertekening van dit document impliceert de kennisname van het reglement ‘raadplegen archief Herk-de-Stad’. Bij elk volgend bezoek dient het aanwezigheidsregister ingevuld te worden.

Archief