home

contact  login
zoeken
zoeken

Erfgoedinventaris 

Erfgoed staat voor alles wat we erven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, ...(roerend erfgoed). Erfgoed omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, ... (immaterieel erfgoed).

Het gemeentebestuur wil samen met vrijwilligers het Herkse erfgoed in kaart brengen en helpen bewaren en het zo toegankelijk mogelijk maken voor een groot publiek.

De Herkse erfgoedinventaris is opgesplitst in de kerkdorpen Berbroek, Donk, Herk Centrum, Schakkebroek en Schulen en vervolgens in de thema's figuren, gebouwen, monumenten, plaatsen en verhalen.

Heb je suggesties, ideeën of aanvullingen? Aarzel dan niet en neem contact op met de bibliotheek via bibliotheek@herk-de-stad.be.

Erfgoedinventaris