home

contact  login
zoeken
zoeken

Amandinaweg 6 

Verlaten hoeve uit de 19de eeuw, met ordonnantie: stal-woonhuis. Zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Lees meer...

Amandinaweg 58 

De langgestrekte hoeve aan de Amandinaweg 58 dateert uit de 19de eeuw en is gelegen aan een vertakking van de straat. Ordonnantie: stal-woonhuis-stal. Zeven traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). De eerste travee (stal met hooizolder) is recent.

Lees meer...

Amandinaweg 79 

De langgestrekte hoeve aan de Amandinaweg 79 is een hoeve uit de 19de eeuw, met ordonnantie: stal-woonhuis. Ten zuidoosten, de moestuin, ten noordwesten, de boomgaard. Zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Lees meer...

Amandinaweg 80 

De langgestrekte hoeve aan de Amandinaweg 80 is een hoevetje uit de 19de eeuw met moestuin ten oosten. Zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen).

Lees meer...

Amandinahuis, Amandinaweg 140 

De Semi-gesloten hoeve aan de Amandinaweg 140 is het geboortehuis van de Heilige Amandina, thans gedeeltelijk als museum ingericht. De hoeve dateert uit de 19de eeuw.

Lees meer...

Amandinaweg 169 

De L-vormige vakwerkschuur aan de Amandinaweg 169 maakt deel uit van een historisch gegroeid hoevecomplex, waarvan reeds twee losstaande volumes zichtbaar zijn op de kadasterschets van 1907. Aangezien deze volumes (woonhuis en schuur) nog niet ingetekend zijn op het primitief kadasterplan, noch in de Atlas van de Buurtwegen (1840-44), mag verondersteld worden dat ze van ergens tussen circa 1844 en 1907 dateren.

Lees meer...

Amandinaweg z.n. 

De L-vormige hoeve aan de Amandinaweg dateert uit de 19de eeuw. Gebouwen in wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Lees meer...

 

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Amandinaweg 

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Amandinaweg is een neogotische kruisbasiliek, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met kerkhof aan de zuidzijde.

Lees meer...

Smolderstraat 15 

Hoeve van circa 1900, gelegen aan een kruispunt; het erf is door middel van een haag afgezoomd. Ten noordwesten, woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen op een lage bakstenen stoel met gepikte plint.

Lees meer...

Schoolstraat 73 

Hoeve, naar verluidt daterend van 1918, met voormalige ordonnantie: koestal-woonhuis. Wat afgelegen ten opzichte van de straat en door een wegje ermee verbonden. Zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen).

Lees meer...

Schoolstraat 113 

Hoeve, uit de tweede helft van de 18de eeuw, met gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm, dat door een ijzeren hekje van de straat is afgesloten. Moestuin ten zuidoosten van het erf.

Lees meer...

Schoolstraat 120 

Vakwerkhoeve, voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1852 naast een bestaand langwerpig volume. Dit bestaande volume dateert ten laatste van 1851 en kent omstreeks 1852 een vergroting.

Lees meer...

Schoolstraat 124 

Semi-gesloten hoeve Karspoorwinning Hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen aan de kant van de straat, met moestuin ten zuidoosten; een mooie linde flankeert de ingang van het erf. Gebouwen in stijlen regelwerk, voor een groot deel versteend, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom een trapezodaal, gekasseid erf met mestvaalt, dat door een houten poortje van de straat is afgesloten.

Lees meer...

Smolderstraat 174 

Hoeve, uit de 19de eeuw, met ordonnantie: woonhuis-stal; een beuk en drie eiken aan de ingang van het erf, tegen de linker zijgevel. Acht traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel.

Lees meer...

Terbermenweg 21 

Hoeve met woonhuis van 1911 (naar verluidt), doch recentere bakstenen dienstgebouwen (zadeldaken met Vlaamse pannen). Ten zuiden, hoog woonhuis van drie traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen).

Lees meer...

Terbermenweg 45 

Oorspronkelijk langgestrekte hoeve, thans op L-vormige plattegrond, uit de 19de eeuw. Ten zuiden, woonhuis van acht traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een lage bakstenen stoel en gepikte plint.

Lees meer...