home

contact  login
zoeken
zoeken

Maak van je straat een speelstraat 

In juli en augustus kan je van jouw straat een speelstraat maken. Dat betekent dat je straat op vaste uren en dagen autoluw wordt gemaakt voor spel en ontspanning voor kinderen. Daarnaast bieden speelstraten de buurtbewoners de kans elkaar te ontmoeten, een babbeltje te slaan en elkaar te leren kennen. Je straat moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om er een speelstraat te maken. Zo moet in je straat de snelheid beperkt zijn tot 50 kilometer per uur en mag er geen openbaar vervoer passeren. Twee derde van de bewoners moet ook akkoord zijn met het feit dat van hun straat een speelstraat gemaakt wordt. Elke speelstraat moet bovendien drie volwassen peters of meters hebben die als aanspreekpunt voor de buurt fungeren. Deze personen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het plaatsen van de hekken waarmee de speelstraat afgezet wordt. Kandidaturen moeten voor 30 april 2020 ingediend zijn bij de dienst Jeugd. Alle nodige stukken (vb. bewonersenquête, etc) worden uiterlijk tegen 20 mei 2020 afgeleverd.