home

contact  login
zoeken
zoeken

Erkenning sportclubs 

Sportclubs kunnen jaarlijks erkend worden door de dienst Sport. Het enige wat de sportclub daarvoor moet doen, is voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die in het erkenningsreglement terug te vinden zijn. De erkenning moet jaarlijks voor 15 mei ingediend worden bij de dienst Sport op de daarvoor bestemde formulieren. Het gemeentebestuur beslist dan of de sportclub al dan niet erkend wordt. Enkel erkende sporclubs komen in aanmerking voor subsidiëring door de gemeente.

sport