home

contact  login
zoeken
zoeken

Terreinsubsidies 

Sportverenigingen die zelf instaan voor het onderhoud van terreinen op gronden van de gemeente komen in aanmerking voor subsidies. De vereniging moet wel erkend zijn door het schepencollege. De subsidie bestaat uit een vastgesteld bedrag per terrein dat effectief gebruikt wordt voor wedstrijden, trainingen of vrij spel.

Investeringssubsidies sportinfrastructuur 

Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor de (her)aanleg van sportvelden, of voor de bouw of verbouwing van infrastructuur, gelegen op het grondgebied van de gemeente. De subsidie, die maximaal vijftig procent van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs bedraagt, wordt toegekend op basis van het subsidiereglement.

 

SubsidiŽring kwaliteitsvolle sportverenigingen 

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap stelt de gemeente middelen ter beschikking voor het stimuleren van de sportverenigingen tot het kwalitatief verbeteren van hun jeugdwerking. De verdeling van het bedrag gebeurt volgens het reglement.

 

Formulier 

Impulssubsidies 

Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportclub te verbeteren, kent de Vlaamse regering impulssubsidies toe aan de gemeentebesturen, die worden doorverdeeld naar de sportclubs. Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidies dient je vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden staan nauwkeurig omschreven in het reglement op de impulssubsidies.

 

sport