home

contact  login
zoeken
zoeken

De toekomst van de kerken van groot-Herk - laat je stem horen! 

De Stad Herk-de-Stad ontwikkelt samen met de kerkbesturen en de pastorale eenheid Heilige Amandina een toekomstvisie voor haar vijf parochiekerken. Hierbij willen zij graag ook de stem van de inwoners van onze stad en haar dorpen horen.

Hoe zie jij de toekomst van de kerken van Berbroek, Schakkebroek, Donk, Schulen en Herk-de-Stad centrum? Heb jij een idee over hoe de kerkgebouwen in de toekomst verder ingezet kunnen worden?

In het infoblad van de gemeente, 3540, kon je lezen dat in de maanden november en december 2020 in elke kerk een participatiemoment voorzien was waar je je mening kon geven. Wegens de verstrengde coronamaatregelen zijn deze inspraakmomenten geannuleerd. Ze worden uitgesteld naar nog later te bepalen data in het voorjaar van 2021.

Intussen kan u hieronder per kerk wel een enquête invullen die polst naar uw mening en ideeën over de toekomst van deze kerken:

U zal deze enquête ook op papier kunnen opvragen aan de balie van de bibliotheek en in de vijf kerken van Herk-de-Stad. Er zal ook de mogelijkheid zijn om deze enquêtes ingevuld terug te bezorgen.

De resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden om de toekomst samen met alle betrokkenen verder vorm te geven. Via interviews met lokale sleutelfiguren zullen de begeleiders van PARCUM en de Universiteit Hasselt verdere info verzamelen. In de participatiemomenten in het voorjaar consulteren we u als burgers opnieuw!

Bij verdere vragen of info die je wil meegeven kan u een mailtje sturen naar: toekomst-kerken@herk-de-stad.be