home

contact  login
zoeken
zoeken

Kampvervoer 

Herkse jeugdverenigingen kunnen een beroep doen op de Technische Dienst – Uitvoering voor het vervoer van hun kampmateriaal.

De voorwaarden hiervoor staan beschreven in het uitleenreglement.

Technische Dienst - Uitvoering
013 38 03 02
td@herk-de-stad.be