home

contact  login
zoeken
zoeken

Ontwikkelingssamenwerking 

De gemeente Herk-de-Stad heeft een sterke traditie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Oog hebben voor een evenwichtige samenwerking tussen Noord en Zuid is oog hebben voor menselijke waardigheid, maar ook voor economisch evenwicht en duurzame relaties.

Het gemeentebestuur kiest er bewust voor om door middel van subsidies, logistieke en promotionele ondersteuning te zorgen voor een goede omkadering waarin lokale verenigingen hun Noord-Zuidwerking ten volle kunnen ontplooien.  Ook de lokale adviesraad "Wereldraad" kan rekenen op een ruime ondersteuning van het gemeentebestuur. Tot slot kunnen Herkse jongeren (18-30 jaar) die op inleefreis of op stage gaan in het Zuiden rekenen op een subsidie.

Ontwikkelingssamenwerking